Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
22 juli 2019
 

U kunt niet op tijd betalen

Hoe u een verzoek kunt indienen voor een betalingsregeling, is afhankelijk van de duur van de betalingsregeling die u wenst. U kunt een verzoek indienen voor een betalingsregeling van maximaal 12 maanden of van meer dan 12 maanden.

Let op!
Als u de belastingaanslag gaat betalen nadat de betalingstermijn is verstreken, dan moet u in principe invorderingsrente betalen. Dat geldt in principe dus ook als u een betalingsregeling krijgt.

Verzoek betalingsregeling van maximaal 12 maanden
Bij de klantenservice van het hoofdkantoor te Camacuri 2 kunt u een verzoek indienen voor een betalingsregeling van maximaal 12 maanden.

Verzoek betalingsregeling van meer dan 12 maanden
Als de termijn van maximaal 12 maanden financiële moeilijkheden voor u oplevert, kunt u in aanmerking komen voor een langere betalingstermijn. U kunt dan een verzoek indienen voor een betalingsregeling van meer dan 12 maanden. Hiervoor moet u zelf telefonisch een afspraak maken met een invorderaar. Dit kunt u doen tussen 08.00 en 12.00 of 13.00 en 16.00 uur 's middags. U kunt bellen naar nummer 522-7423. De telefoniste zal uw persoonsnummer vragen. Houd dit dus bij de hand. 

Als u een verzoek indient voor een betalingsregeling van meer dan 12 maanden, dan zal de invorderaar eerst uw betalingscapaciteit moeten berekenen. De invorderaar heeft daar de volgende documenten voor nodig:

  • Ingevuld D.B. 35 formulier. Dit formulier kunt u downloaden of ophalen bij de klantenservice van het hoofdkantoor te Camacuri 2.
  • Laatste salarisstrook
  • Als u een hypotheek hebt: het betalingsbewijs van uw bank.
  • Als u een huis huurt: het huurcontract.

Neem bovenstaande documenten mee naar uw afspraak met de invorderaar. Afhankelijk van de berekende betalingscapaciteit, zal de invorderaar beslissen of u een betalingsregeling van meer dan 12 maanden krijgt.

Beoordeling van uw verzoek voor een betalingsregeling
Bij de beoordeling van uw verzoek om een betalingsregeling kijkt Departamento di Impuesto naar een aantal omstandigheden en factoren bijvoorbeeld:

  • Als u een lening kunt sluiten bij een derde en daarmee de belasting kunt betalen, komt u niet in aanmerking voor een betalingsregeling.
  • Voor grondbelasting en erfpacht kunt u slechts een korte betalingsregeling krijgen. Dit zijn namelijk jaarlijks terugkerende kosten waar u rekening mee moet houden.
  • Als u een vermogen hebt waar u binnen een korte termijn zonder onevenredig hoge kosten over kunt beschikken, komt u niet in aanmerking voor een betalingsregeling.
  • Als uit uw berekende betalingscapaciteit blijkt dat u de belasting direct kunt voldoen, komt u niet in aanmerking voor een betalingsregeling.
  • Als uw betalingsproblemen structureel zijn, komt u niet in aanmerking voor een betalingsregeling.