Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 februari 2019
 

Common Reporting Standard

Aruba gaat wereldwijd financiële gegevens uitwisselen op basis van de Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) door middel van de Common Reporting Standard (CRS), die door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO of OECD) is ontwikkeld. Inmiddels hebben bijna honderd landen de overeenkomst getekend. Het doel van de MCAA is om belastingontduiking en –ontwijking tegen te gaan.

Voor het uitwisselen van financiële gegevens voor de MCAA is vanaf 1 januari 2017 de wet Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen van kracht. Deze wet verplicht de financiële instellingen die in Aruba gevestigd zijn gegevens aan Departamento di Impuesto te leveren over rekeningen van personen en organisaties met een fiscale woon-of vestigingsplaats in het buitenland. Departamento di Impuesto geeft dan de gegevens automatisch door aan de belastingdiensten van de MCAA-landen. De eerste gegevensuitwisseling over 2017 geschiedde in september 2018. Departamento di Impuesto controleert de gegevens die de financiële instellingen doorgeven niet. De controle wordt gedaan door de buitenlandse belastingdiensten.

Omgekeerd krijgt Departamento di Impuesto informatie over buitenlandse financiële rekeningen van personen en organisaties die Aruba als hun fiscale woon-of vestigingsland hebben. Departamento di Impuesto controleert die gegevens en beoordeelt of de persoon of organisatie hier belasting moet betalen of niet.

Let op: Onder CRS-gegevens vallen niet de gegevens die in het kader van FATCA door de financiële instellingen - hierna "FI’s" - aan de Internal Revenue Service (IRS) moeten worden geleverd. De FI’s moeten de FATCA-gegevens zelf aan de IRS blijven leveren.

Voor de financiële instellingen

Wanneer bent u een financiële instelling voor de CRS?
Voor de CRS bent u een financiële instelling als uw onderneming onder de volgende categorieën valt:

 • Een bewaarinstelling: uw onderneming houdt financiële activa in beheer voor derden;
 • Een instelling die deposito’s neemt: uw onderneming is bijvoorbeeld een bank of kredietverstrekker;
 • Een beleggingsentiteit;
 • Een omschreven verzekeringsmaatschappij: het gaat er om dat u lijfrente- en/of kapitaalverzekeringen aanbiedt.

Een kredietverstrekker is een rapporterende financiële instelling omdat deze zeer waarschijnlijk opvorderbare deviezen gebruikt om de leningen te kunnen verstrekken. Ook zijn de meeste verzekeringsmaatschappijen financiële instellingen omdat zij lijfrente- en kapitaalverzekeringen aanbieden.

De niet rapporterende financiële instellingen zijn onder andere:

 • Overheidslichamen;
 • Centrale banken;
 • Pensioenfondsen: alleen als iemand bij een pensioenfonds ook geld kan sparen, zou er sprake zijn van een rapporterende financiële instelling.

Uw klanten
U moet uw particuliere en zakelijke klanten volgens de due diligence richtlijnen identificeren en vaststellen waar zij hun woon- of vestigingsplaats hebben. Als uw klant een woon- of vestigingsplaats heeft in een MCAA-land dan geeft u informatie door aan Departamento di Impuesto. De wettelijke indentificatievoorschriften en de verplichting deze te leveren aan Departamento di Impuesto vindt u in het Landsbesluit uitvoering Common Reporting Standard.

Fiscale woonplaats
Iedereen heeft een fiscaal woonland en iedere organisatie heeft een fiscaal vestigingsland. Hoe u bepaalt welk land dat is, is afhankelijk van de vraag of uw klant een nieuwe of bestaande klant is.

Nieuwe klant
Een nieuwe klant moet aan u een eigen verklaring afgeven. Hiervoor moet u een formulier aan uw klant verstrekken en vragen om dat in te vullen.   

Bestaande klant
Voor een bestaande klant moet u zich baseren op de informatie die u al hebt. Maar als er een aanleiding is, kunt u uw klant vragen om een eigen verklaring af te geven. Bijvoorbeeld als de informatie die u hebt niet compleet is, als uw klant naar het buitenland is verhuisd of als uw klant een buitenlands telefoonnummer opgeeft.

Welke gegevens van uw klant moet u doorgeven?
De volgende gegevens van uw klant moet u doorgeven:

 • naam
 • adres
 • geboortedatum en –plaats
 • fiscaal woonland of vestigingsland
 • het persoonsnummer (belastingidentificatienummer)
 • het rekeningnummer of polisnummer (bij verzekeringen)
 • het saldo of de waarde van de rekening
 • de rente- en dividendinkomsten
 • de waarden van kapitaal- en lijfrenteverzekeringen


Als financiële instelling is het heel belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. Meer informatie over de CRS vindt u op deze pagina en op de OECD site. Vragen kunt u mailen naar agu@impuesto.aw.

 

 

Hebt u een vraag?

U kunt ons mailen naar agu@impuesto.aw