Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
17 augustus 2017
 

Deadlines

• 15 augustus 2017:
   aangifte en betalen 
   loonbelasting,   
   BBO, BAZV, toeristenheffing,
   bijzondere belasting verblijf,
   en speelvergunningsrecht

• 30 september 2017:
  betalen 3e termijn van de
  aanslag grondbelasting
  2017

• 2 oktober 2017:
  inleveren aangiftebiljet
  inkomstenbelasting 2016

Persberichten

Niet tevreden over onze dienstverlening?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat wij u niet correct hebben behandeld. U kunt dan een klacht indienen.

Lees verder...

 

Aanvragen rekeningoverzicht ondernemers per e-mail

Belastingadviseurs en accountants kunnen per e-mail een rekeningoverzicht aanvragen voor hun zakelijke klanten.

Lees meer…
 

Bent u verhuisd? Geef uw adreswijziging door.

Als u verhuisd bent, geef dan uw nieuwe adres door aan Departamento di Impuesto. Het kan anders voorkomen dat u belangrijke correspondentie niet ontvangt bijvoorbeeld belastingaanslagen. Klik hier voor meer informatie.

Nieuws

11-8-2017 - Awe diabierna Departamento di Impuesto tin otro orario di servicio na publico

Tanto pa e seccion di servicio pa cliente  y e seccion di servicio di caha
 

lees meer...
11-7-2017 - E formulario di declaracion di inkomstenbelasting 2016 a sali

E fecha oficial di otorgamento ta 1 di augustus 2017
 

lees meer...
28-6-2017 - Diabierna awor ta ultimo dia pa paga e impuesto di vehiculo di motor pa e di dos mita di aña 2017

E di dos periodo aki ta cuminsa dia 1 di juli 2017
 

lees meer...

Wijziging locatie voor services met betrekking tot motorrijtuigbelasting bij Camacuri

Voor de volgende services met betrekking tot motorrijtuigbelasting kunt u voortaan terecht bij gebouw 'Ophaal nummerplaat', deur nummer 2 (dus niet meer bij de kassa):

 

 

 

 

 • registreren van een nieuwe auto
 • doorgeven wijziging in de registratie van uw auto
 • overdragen van een nummerplaat
 • inleveren van uw nummer- of naamplaat
 • ophalen van een nieuwe nummerplaat
 • indienen verzoek voor een nieuwe nummerplaat als deze verkleurd is
 • indienen verzoek voor een nieuwe nummerplaat als deze gestolen is

De openingstijden van gebouw 'Ophaal nummerplaat' zijn:

 • 7:45 - 11:45
 • 1:15 - 3:30
   

Voor bovenvermelde services kunt u ook terecht bij MFA Noord, MFA Paradera, Hulpbestuurskantoor Santa Cruz, San Nicolas en Savaneta.

Bent u buitenlandse belastingplichtige voor inkomenstenbelasting? Dan krijgt u voor uw aangifte 2014 en 2015 automatisch uitstel tot 1 augustus 2017

Bent u buitenlandse belastingplichtige en hebt u aangiftebiljetten inkomstenbelasting ontvangen voor 2014 en 2015? Dan krijgt u automatisch uitstel voor indiening van deze biljetten tot 1 augustus 2017. U hoeft dus niet meer zelf om uitstel te verzoeken. Na deze datum kunt u geen extra uitstel meer krijgen.

Aanslag grondbelasting 2017 verstuurd

De aanslag grondbelasting 2017 is verstuurd. De dagtekening is 31 mei 2017. De uiterlijke betalingsdata zijn:

• 30 juni 2017: 50% van de aanslag
• 30 september 2017: 25% van de 
  aanslag
• 31 december 2017: 25% van de 
  aanslag

Als u niet op tijd kunt betalen, kunt u een verzoek indienen voor een betalingsregeling.
Lees meer over grondbelasting in het site-onderdeel 'grondbelasting'.

Bent u eigenaar van een onroerend goed?

Als u op 1 januari van een kalenderjaar eigenaar bent van een onroerend goed (bijvoorbeeld een huis, appartement, winkel, stuk grond etc.) dan moet u grondbelasting betalen. U ontvangt hiervoor een aanslag grondbelasting.

Als u geen aanslag grondbelasting ontvangt, staat uw onroerend goed nog niet geregistreerd bij Departamento di Impuesto. Wij bieden u de mogelijkheid om uw onroerend goed te laten registreren.

U kunt uw onroerend goed laten registreren door het formulier ‘Registratie onroerend goed’ in te vullen en in te leveren bij Departamento di Impuesto.

Wij vragen u de volgende documenten bij het formulier bij te voegen:

 • taxatierapport van maximaal 5 jaar oud of
 • notarisakte, polis van de brandverzekering en ingediende tekening bij DOW

Hebt u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Dan kunt u terecht bij de receptie van ons hoofdkantoor te Camacuri 2 vragen naar een medewerker van de afdeling Grondbelasting. Voor meer informatie kunt u de folder 'Bent u eigenaar van een onroerend goed?' lezen.

Gebruikt u uw auto een tijd niet?

Als u uw auto een tijd niet gaat gebruiken, kunt u vrijstelling krijgen voor de motorrijtuigbelasting die u moet betalen voor één of meerdere kwartalen gedurende het jaar. De voorwaarden zijn:

 

 

 

 • u levert uw nummerplaat uiterlijk 30 juni (als u uw auto vanaf juli niet gebruikt) of uiterlijk 30 september (als u uw auto vanaf oktober niet gebruikt) in bij de kassa van het hoofdkantoor te Camacuri of van de hulpbestuurskantoren samen met het formulier 'Inleveren nummer- en controleplaat motorrijtuig'. Neem ook een geldig legitimatiebewijs mee.
 • uw nummerplaat blijft minimaal 1 kwartaal bij Departamento di Impuesto

U kunt ook restitutie krijgen voor de kwartalen die u reeds hebt betaald. Hiervoor gelden ook de hierboven genoemde voorwaarden. U krijgt restitutie van de kwartalen die nog niet zijn ingegaan. U hebt bijvoorbeeld voor het hele jaar betaald en u gaat uw auto vanaf 17 mei voorlopig niet gebruiken. U krijgt dan restitutie van het reeds betaalde 3e en 4e kwartaal. Over de periode vanaf 17 mei tot en met 30 juni krijgt u geen restitutie.

U kunt uw motorrijtuigbelasting online of via de bank betalen

U kunt uw motorrijtuigbelasting ook online of via de bank betalen (als u 2015 en 2016 hebt betaald).

Dat is makkelijk, snel en betrouwbaar.

 

 

 

 

Vermeld bij uw betaling het volgende:

 • uw persoonsnummer
 • uw nummerplaat
 • voljaar 2017 (als u het hele jaar betaalt) of
 • half jaar 2017 (als u een half jaar betaalt)

Na betaling kunt u uw sticker na 5 werkdagen ophalen bij het gebouw 'Ophaal nummerplaat', schuin tegenover de ingang van het hoofdkantoor. Vergeet niet uw betalingsbewijs en een geldig verzekeringsbewijs mee te nemen.

Onze bankrekeningnummers zijn:

Aruba Bank NV: 15.14.017 ten name van De Ontvanger der Belastingen
RBC Royal Bank (Aruba) NV: 30.71.006 ten name van De Ontvanger der Belastingen
Banco di Caribe NV: 808.202.01 ten name van De Ontvanger der Belastingen
CMB NV: 61.35.15.03 ten name van De Ontvanger der Belastingen

Voor welke service van Departamento di Impuesto kunt u terecht bij MFA Noord en MFA Paradera?

 

 

 

 

 

 

 


Bij MFA Noord en MFA Paradera kunt u voor de volgende service van Departamento di Impuesto terecht:

• betalen van belastingen
• betalen van vergunningen van DIMAS
• registratie van uw auto of motorfiets

De openingstijden zijn:
8.00 - 15.00 uur non-stop

Hebt u een betalingsregeling? Vermeld dan altijd 3 belangrijke gegevens als u betaalt.

Als u een betalingsregeling hebt afgesloten, betaalt u per maand het afgesproken bedrag. Als u betaalt,  vermeld dan altijd de volgende 3 gegevens:

• uw naam
• uw persoonsnummer
• het betalingsregelingnummer


Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat uw betaling niet goed geregistreerd wordt.

Actueel

Toelichting aangifte
  inkomstenbelasting
  2015 
  verkorte versie

Toelichting aangifte
  inkomstenbelasting
  2015
  uitgebreide versie

Wijzigingen in 
  Landsverordening
  overdrachtsbelasting
  en successiebelasting
  (per 30 januari 2017)


Ministeriële regeling
  aanpassing maximum
  belastingvrije bedrag 
 

Snel downloaden

Verzoek vermindering
  loon 2017

Werknemers-
  verklaring 2017

Registratie onroerend
  goed

• Aanvraag verklaring 
  fiscaal gedrag

Melding
  betalingsproblemen

Aangifte winstbelasting

Lijst WB-klanten 2017
  (MS Excel bestand)

Uiterlijke data
  inleveren
  aangiftebiljet WB
  2016 bij 
  gebroken boekjaar

Toelichting aangifte
  winstbelasting 2016

Toelichting aangifte
  winstbelasting 2016
  verzekerings-
  maatschappijen

Motorrijtuigbelasting 2017

• Aanvraag betaling in
  termijnen motorrijtuig-
  belasting 2017

Beleidsnota
  motorrijtuig-
  belasting 2017

Landverordening
  wijziging motor-
  rijtuig- en motor-
  bootbelasting-
  verordening
  (december 2016)

Regeling
  kentekenplaten
  en controlestickers
  2017