Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
28 juni 2017
 

Deadlines

• 30 juni 2017:
  betalen 2e termijn
  motorrijtuig-
  belasting 2017

• 30 juni 2017:
  betalen 50% van de
  aanslag grondbelasting
  2017

• 17 juli 2017:
   aangifte en betalen 
   loonbelasting,   
   BBO, BAZV, toeristenheffing,
   bijzondere belasting verblijf,
   en speelvergunningsrecht

Persberichten

Niet tevreden over onze dienstverlening?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat wij u niet correct hebben behandeld. U kunt dan een klacht indienen.

Lees verder...

 

Aanvragen rekeningoverzicht ondernemers per e-mail

Belastingadviseurs en accountants kunnen per e-mail een rekeningoverzicht aanvragen voor hun zakelijke klanten.

Lees meer…
 

Bent u verhuisd? Geef uw adreswijziging door.

Als u verhuisd bent, geef dan uw nieuwe adres door aan Departamento di Impuesto. Het kan anders voorkomen dat u belangrijke correspondentie niet ontvangt bijvoorbeeld belastingaanslagen. Klik hier voor meer informatie.

Nieuws

26-6-2017 - Entrante 27 di juni te cu 3 di juli 2017 no ta posibel pa paga permiso di DIMAS na oficina di Departamento di Impuesto na Camacuri

Por haci pago si na oficina di gobierno di districto
 

lees meer...
15-6-2017 - Hues a sentencia 17 persona pa incumplimento di declaracion di inkomstenbelasting 2012 y/of 2013

Ta importante pa cumpli cu entregamento di e declaracion
 

lees meer...
9-6-2017 - Dia 30 di juni proximo ta ultimo dia pa paga e impuesto di vehiculo di motor di e di dos mita di aña 2017

E di dos periodo aki ta cuminsa dia 1 di juli 2017
 

lees meer...

U kunt uw motorrijtuigbelasting online of via de bank betalen

U kunt uw motorrijtuigbelasting ook online of via de bank betalen (als u 2015 en 2016 hebt betaald).

Dat is makkelijk, snel en betrouwbaar.

 

 

 

 

Vermeld bij uw betaling het volgende:

 • uw persoonsnummer
 • uw nummerplaat
 • voljaar 2017 (als u het hele jaar betaalt) of
 • half jaar 2017 (als u een half jaar betaalt)

Na betaling kunt u uw sticker na 5 werkdagen ophalen bij het gebouw 'Ophaal nummerplaat', schuin tegenover de ingang van het hoofdkantoor. Vergeet niet uw betalingsbewijs en een geldig verzekeringsbewijs mee te nemen.

Onze bankrekeningnummers zijn:

Aruba Bank NV: 15.14.017 ten name van De Ontvanger der Belastingen
RBC Royal Bank (Aruba) NV: 30.71.006 ten name van De Ontvanger der Belastingen
Banco di Caribe NV: 808.202.01 ten name van De Ontvanger der Belastingen
CMB NV: 61.35.15.03 ten name van De Ontvanger der Belastingen

Aanslag grondbelasting 2017 verstuurd

De aanslag grondbelasting 2017 is verstuurd. De dagtekening is 31 mei 2017. De uiterlijke betalingsdata zijn:

• 30 juni 2017: 50% van de aanslag
• 30 september 2017: 25% van de 
  aanslag
• 31 december 2017: 25% van de 
  aanslag

Als u niet op tijd kunt betalen, kunt u een verzoek indienen voor een betalingsregeling.
Lees meer over grondbelasting in het site-onderdeel 'grondbelasting'.

Bent u buitenlandse belastingplichtige voor inkomenstenbelasting? Dan krijgt u voor uw aangifte 2014 en 2015 automatisch uitstel tot 1 augustus 2017

Bent u buitenlandse belastingplichtige en hebt u aangiftebiljetten inkomstenbelasting ontvangen voor 2014 en 2015? Dan krijgt u automatisch uitstel voor indiening van deze biljetten tot 1 augustus 2017. U hoeft dus niet meer zelf om uitstel te verzoeken. Na deze datum kunt u geen extra uitstel meer krijgen.

Gebruikt u uw auto een tijd niet?

Als u uw auto een tijd niet gaat gebruiken, kunt u vrijstelling krijgen voor de motorrijtuigbelasting die u moet betalen voor één of meerdere kwartalen gedurende het jaar. De voorwaarden zijn:

 

 

 

 • u levert uw nummerplaat uiterlijk 30 juni (als u uw auto vanaf juli niet gebruikt) of uiterlijk 30 september (als u uw auto vanaf oktober niet gebruikt) in bij de kassa van het hoofdkantoor te Camacuri of van de hulpbestuurskantoren samen met het formulier 'Inleveren nummer- en controleplaat motorrijtuig'. Neem ook een geldig legitimatiebewijs mee.
 • uw nummerplaat blijft minimaal 1 kwartaal bij Departamento di Impuesto

U kunt ook restitutie krijgen voor de kwartalen die u reeds hebt betaald. Hiervoor gelden ook de hierboven genoemde voorwaarden. U krijgt restitutie van de kwartalen die nog niet zijn ingegaan. U hebt bijvoorbeeld voor het hele jaar betaald en u gaat uw auto vanaf 17 mei voorlopig niet gebruiken. U krijgt dan restitutie van het reeds betaalde 3e en 4e kwartaal. Over de periode vanaf 17 mei tot en met 30 juni krijgt u geen restitutie.

Belangrijke wijzigingen voor de motorrijtuigbelasting

Per 1 januari 2017 zijn er belangrijke wijzigingen voor de motorrijtuigbelasting. De belangrijkste wijzigingen staan hieronder vermeld:

 

 

 

 

 

 • Voor de wet motorrijtuig- en motorbootbelasting is een heffingsstelsel geïntroduceerd. Dit betekent dat wanneer u niet, gedeeltelijk niet of niet op tijd uw motorrijtuigbelasting betaalt, u een naheffingsaanslag met boete krijgt voor het bedrag dat u nog moet betalen. U moet de naheffingsaanslag binnen 1 maand betalen. Doet u dit niet, dan zullen er verdere invorderingsmaatregelen volgen bijvoorbeeld een dwangschrift, loonvordering of beslag op uw goederen.
 • De betalingstermijnen zijn veranderd. In het onderstaande schema kunt u zien wat de nieuwe betalingstermijnen zijn:
Categorie Betaling Uiterlijke betaaldatum
A platen 2 termijnen

1e termijn: 15 februari 2017
2e termijn: 30 juni 2017

Naamplaten 1 termijn 15 februari 2017
Overige platen* 2 termijnen

1e termijn: 15 februari 2017
2e termijn: 30 juni 2017

 

 

 

 

 

 

* In verband met de wijzigingen in de motorrijtuigbelasting geldt voor 2017 een overgangsregeling waarbij 'Overige platen' ook in 2 termijnen betaald kunnen worden.

 • Iedereen die in het bezit is van een motorrijtuig moet motorrijtuigbelasting betalen ongeacht of gebruik wordt gemaakt van de openbare weg.
 • Als u ten onrechte een termijn of boete hebt betaald, kunt u op de gebruikelijke manier terecht bij de Inspecteur.
 • Als u een motorrijtuig bezit dat 30 jaar of ouder is, betaalt u de helft van het vastgestelde bedrag behorende bij het type motorrijtuig.

Vanaf 6 december 2016 kunt u uw motorrijtuigbelasting 2017 betalen

Vanaf 6 december 2016 kunt u uw motorrijtuigbelasting 2017 betalen. Uw kentekenplaat 2015 geldt ook voor het jaar 2017 (met uitzondering van motorfietsen, hiervoor worden wel nieuwe kentekenplaten uitgereikt). Als bewijs van betaling van uw motorrijtuigbelasting ontvangt u een sticker. Deze sticker moet u op uw autoruit plakken. Klik hier voor meer informatie over de motorrijtuigbelasting 2017. U  kunt alleen motorrijtuigbelasting 2017 betalen en uw sticker ontvangen als u de motorrijtuigbelasting van 2016 volledig hebt betaald.

Tipo di plachi Pago haci Tipo di sticker
Plachi A/plachi personalisa ful aña rondo blauw
Plachi A mita aña rondo cora
Tur otro plach'i number ful aña vierkant blauw
Tur otro plach'i number mita aña vierkant cora

 

Bent u eigenaar van een onroerend goed?

Als u op 1 januari van een kalenderjaar eigenaar bent van een onroerend goed (bijvoorbeeld een huis, appartement, winkel, stuk grond etc.) dan moet u grondbelasting betalen. U ontvangt hiervoor een aanslag grondbelasting.

Als u geen aanslag grondbelasting ontvangt, staat uw onroerend goed nog niet geregistreerd bij Departamento di Impuesto. Wij bieden u de mogelijkheid om uw onroerend goed te laten registreren.

U kunt uw onroerend goed laten registreren door het formulier ‘Registratie onroerend goed’ in te vullen en in te leveren bij Departamento di Impuesto.

Wij vragen u de volgende documenten bij het formulier bij te voegen:

 • taxatierapport van maximaal 5 jaar oud of
 • notarisakte, polis van de brandverzekering en ingediende tekening bij DOW

Hebt u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Dan kunt u terecht bij de receptie van ons hoofdkantoor te Camacuri 2 vragen naar een medewerker van de afdeling Grondbelasting. Voor meer informatie kunt u de folder 'Bent u eigenaar van een onroerend goed?' lezen.

Voor welke service van Departamento di Impuesto kunt u terecht bij MFA Noord en MFA Paradera?

 

 

 

 

 

 

 


Bij MFA Noord en MFA Paradera kunt u voor de volgende service van Departamento di Impuesto terecht:

• betalen van belastingen
• betalen van vergunningen van DIMAS
• registratie van uw auto of motorfiets

De openingstijden zijn:
8.00 - 15.00 uur non-stop

Hebt u een betalingsregeling? Vermeld dan altijd 3 belangrijke gegevens als u betaalt.

Als u een betalingsregeling hebt afgesloten, betaalt u per maand het afgesproken bedrag. Als u betaalt,  vermeld dan altijd de volgende 3 gegevens:

• uw naam
• uw persoonsnummer
• het betalingsregelingnummer


Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat uw betaling niet goed geregistreerd wordt.

Actueel

Toelichting aangifte
  inkomstenbelasting
  2015 
  verkorte versie

Toelichting aangifte
  inkomstenbelasting
  2015
  uitgebreide versie

Wijzigingen in 
  Landsverordening
  overdrachtsbelasting
  en successiebelasting
  (per 30 januari 2017)


Ministeriële regeling
  aanpassing maximum
  belastingvrije bedrag 
 

Snel downloaden

Verzoek vermindering
  loon 2017

Werknemers-
  verklaring 2017

Registratie onroerend
  goed

• Aanvraag verklaring 
  fiscaal gedrag

Melding
  betalingsproblemen

Aangifte winstbelasting

Lijst WB-klanten 2017
  (MS Excel bestand)

Uiterlijke data
  inleveren
  aangiftebiljet WB
  2016 bij 
  gebroken boekjaar

Toelichting aangifte
  winstbelasting 2016

Toelichting aangifte
  winstbelasting 2016
  verzekerings-
  maatschappijen

Motorrijtuigbelasting 2017

• Aanvraag betaling in
  termijnen motorrijtuig-
  belasting 2017

Beleidsnota
  motorrijtuig-
  belasting 2017

Landverordening
  wijziging motor-
  rijtuig- en motor-
  bootbelasting-
  verordening
  (december 2016)

Regeling
  kentekenplaten
  en controlestickers
  2017